ЭРХЭМЛЭГЧ

Эрхэмлэн үзэгч - Тэр бол үнэн шударгыг эрхэмлэгч хүн билээ. Ц.Уламбаяр. Зовлон дэлгэрэнгүй...