ЭРХЧ II
/ амьтан /

Нэг зүйл хулгана.

Ижил үг:

ЭРХЧ I