ЭРХИЙ I

1. Хүний гар, хөлийн нэгдэх том хуруу: эрхий дарах (а. Баталгаа болгож эрхий хурууны хээг дарах - дэлгэрэнгүй...


2. Шувууны хөлийн арын хумс.

Ижил үг:

ЭРХИЙ II