ЭРҮҮЛЖҮҮЛЭХ

Эрүүл болгох: хүүхдээ эрүүлжүүлэх (бага насны хүүхдийг эмчилгээний янз бүрийн аргаар дэлгэрэнгүй...