ЭРҮҮЛЭХ I

1. [хуучирсан] Албадан дарангуйлан зовоох, тарчилгах;


2. Эрүүдэх: хүнийг эрүүлэх (хүнийг эрүү тулган ам өчгийг нь авах).

Ижил үг:

ЭРҮҮЛЭХ II

ЭРҮҮЛЭХ III

ЭРҮҮЛЭХ IV