ЭРҮҮЛЧ

Эрж хайж буй хүн, амьтан: эрүүлч нохой (юм эрж хайх үйл ажиллагаанд сургасан нохой).