ЭРЛИЙЗЖИХ

Амьтан ургамлын үүлдэр угсаа холилдох, эрлийз болох.