ЭРЛЭГ II
/ шашин /

1. Шашны ёсоор бол нас нөгчсөн хүний урьд төрөлдөө үйлдсэн муу үйлийг шүүн шүүтгэгч - Аюулт үйлийг шүтэж, дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., эрлэг аваачих (нас барах), эрлэгийн үүд (үхэл рүү хөтлөх аюул), *эрлэгт залах (алах), *эрлэгт залрах ~ эрлэгт явах (үхэх);


2. [шилжсэн] Хор хөнөөл учруулагч хүн, амьтан;
3. [шилжсэн] Ерөндөг болдог юм: муур бол хулганын эрлэг (муур бол хулганыг хөнөөх сайн арга), эм бол өвчний эрлэг дэлгэрэнгүй...
4. [шилжсэн] Хайр гамгүй: гутлын эрлэг (гутлаа хайр гамгүй өмсдөг хүн).

эрлэг аваачих нас барах
эрлэгийн үүд үхэл рүү хөтлөх аюул
эрлэгт залах алах
эрлэгт залрах ~ эрлэгт явах үхэх
гутлын эрлэг гутлаа хайр гамгүй өмсдөг хүн
Ижил үг:

ЭРЛЭГ I

ЭРЛЭГ III