ЭРЛЭГ III

Эр хүний үрийн шингэн.

Ижил үг:

ЭРЛЭГ I

ЭРЛЭГ II