ЭРМЭЛЗЛЭГ

Эрмэлзлэл: хүсэл эрмэлзлэг [хоршоо] (хүний хүсэл зориг, тэмүүлэл) - Эгэл бидний эрмэлзлэг, дэлгэрэнгүй... Д.Сэнгээ. Үнэн.

хүсэл эрмэлзлэг хүний хүсэл зориг, тэмүүлэл