ЭРВЭЭХЭЙТ
/ ургамал /

Нилийн нэг зүйл, цэцэглэхдээ хэлтэс нь эрвээхэйн далавч мэт болох цэцэг; алаг нүдэн цэцэг.