ЭМБЭРЭХ

Юмны хагарах, хугарах, нурах: эрэг эмбэрэх (голын эрэг хүний болон байгалийн элдэв хүчин зүйлийн дэлгэрэнгүй...

эрэг эмбэрэх голын эрэг хүний болон байгалийн элдэв хүчин зүйлийн нөлөөгөөр нурах
хад эмбэрэх хад чулуу хүчтэй доргилтоос болж хагарах, бутрах