хад эмбэрэх
хад чулуу хүчтэй доргилтоос болж хагарах, бутрах