ЭЛЭЭХ

Юмыг хуучруулах, нимгэрүүлэх, муудуулах: цуваа элээх (бороонд өмсдөг гадуур нөмрөгөө сэмрүүлэх) - дэлгэрэнгүй...