зуурсан шавар элэглэх
зуурсан шавар өтгөрч элэг мэт болох