ЭЛЭГЛҮҮЛЭХ

1. Элэглэн дооглох үйлийг бусдаар хийлгэх;


2. Басамжлан доромжлуулах: хүнд элэглүүлэх (бусдад доромжлогдох) - Элэглүүлбэл бүү гут. Магтвал бүү омогш. дэлгэрэнгүй...