ЭЛБЭГЖҮҮ

1. Эдэлж хэрэглэх зүйлээр нэлээд элбэг;


2. Нэлээд их, олон - Надад тоочих юм элбэгжүү л байна даа. Д.Мягмар. Харанхуй шөнөөр боссон нь;
3. Зан авирын ялдам, найртай сайхан: элбэгжүү зан (найртай ялдам зан ааш).