ЭВЛЭН :

эвлэн ховлон уйлах (нус нулимс нь зэрэгцэн үглэн ярьж уйлах).

Эвлэн нэгдэх

Бүгд Эвлэн нэгдэх Энх Амар амгалан доор Эвсэн сууж

Зочин 2016-08-26 11:11:57