ЭВЛЭРҮҮЛЭХ

Эв найртай болгох: маргалдагсдыг эвлэрүүлэх (маргалдаж муудалцсан хүмүүсийн уур хилэнг намдаах, дэлгэрэнгүй...