ЭВГҮЙРХЭХ

1. Бие тааламжгүй байдал мэдрэгдэх - Түүнтэй уулзах бүрийдээ, дандаа эвгүйрхдэг байв. Г.Гофман. Хар генерал., бие эвгүйрхэх (а. Ямар нэг муу зүйл сонссоноос сэтгэл санаа таагүй болох; б. Дотор муухайрч бие сулрах);


2. Эегүй зан байдал гаргах.