билигт өвс
/ ургамал /

угалз нь ургаагүй билигт далдуу