ШИНГЭХЭН

Нэлээд шингэн: шингэхэн үстэй (нэлээд шингэн үстэй).