ШИНГЭЦ

Шингэх явц байдал, хэмжээ, шингүүр, шингэвэр: шингэц муутай (шингэх хэмжээ муу), шингэц дэлгэрэнгүй... (шингэх хэмжээ сайн) - Намар оройшиж өдөр богиносох үеэр үхрийг өдөрт нэг удаа, усалбал түүний идээшлэлт, тэжээлийн шингэц сайн байдаг. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

шингэц муутай шингэх хэмжээ муу
шингэц сайтай шингэх хэмжээ сайн