ШИНГЭЭГЧ

Шингээх үйлийг хийгч, шингээн авагч: бодис шингээгч (бодис шингээн авагч), тос дэлгэрэнгүй... (тос шингээн авагч).

бодис шингээгч бодис шингээн авагч
тос шингээгч тос шингээн авагч