ШИНГЭЭХ

1. Шэвчээх, шингүүлэх: шингээх уусмал (өөр бодисыг өөртөө шингээдэг уусмал), *сэтгэлээ дэлгэрэнгүй... (сэтгэлээ зориулах) - Монголын ард түмний халуун сэтгэл шингээсэн бэлэг дурсгалыг гардуулж ирсэн билээ. Ч.Алагсай. Алтайн зам., түрхэж шингээх (тухайн шингэнийг юманд түрхэж нэвчээх), *тархиндаа шингээх (ой тойндоо сайн тогтоох) - Өвгөний нэг насны эрдэм чадлыг өөртөө шингээн авах бүх боломж байна. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., ходоод хоол сайн шингээх (ходоод хоол сайн боловсруулах), *хувцас шингээх (хувцас сайн таарах);


2. Хүний юмыг өөрийн болгох.

шингээх уусмал өөр бодисыг өөртөө шингээдэг уусмал
сэтгэлээ шингээх сэтгэлээ зориулах
түрхэж шингээх тухайн шингэнийг юманд түрхэж нэвчээх
тархиндаа шингээх ой тойндоо сайн тогтоох
ходоод хоол сайн шингээх ходоод хоол сайн боловсруулах
хувцас шингээх хувцас сайн таарах