ШИВШҮҮРДЭХ

Анчин хүн, далдын хүч, лус савдаг, ангийн тэнгэрт сүсэглэн биширч, бодож санаснаа гуйн өчиж үлээн шивших.