ШАНДАСТАЙ

1. Шандас сайтай: шандастай бөх (хүч тэнхээ сайтай бөх), шандастай залуу (хүч дэлгэрэнгүй...


2. Тэсвэр тэвчээртэй.

шандастай бөх хүч тэнхээ сайтай бөх
шандастай залуу хүч чадалтай залуу
шандастай хүлэг шандас сайтай, хурдан морь