ШАНДУУН II

Эртний дууны таван эгшгийн нэг.

Ижил үг:

ШАНДУУН I