ШАНДУУРАХ

Өөх тос зэрэг хурц нүнжигтэй хоолыг идэх дур тааламжгүй болох: дотор бялайж шандах (хурц нүнжигтэй дэлгэрэнгүй...

дотор бялайж шандах хурц нүнжигтэй зүйл идсэнээс дотор тааламжгүй болох, бялуурах
өөхөнд шандуурах өөх идсэнээс дотор бялуурах, цатгалдах
чихэрт шандуурах чихэрт бялуурах