ШАНЗ I

Гурван чавхдаст хөгжмийн зэмсэг, пийпаа, хувьстай адилавтар, дөрвөлжин цартай, дөрвөн өнцөг нь мухар, хоёр талыг нь дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ШАНЗ II

ШАНЗ III