ШАНЗАВ

Төвөд, монголын богд гэгээдийн сан жас, аж ахуйгаас эхлээд тэдний явах суухыг хүртэл хамааран захирах албан тушаалтан; дэлгэрэнгүй...