ШАНЗ III

Хүнсний зүйлийн дотор амталж найруулсан идээ: баншны шанз (баншны амталж татсан мах), чихрийн дэлгэрэнгүй... (чихэрт хийхээр амталж найруулсан идээ).

баншны шанз баншны амталж татсан мах
чихрийн шанз чихэрт хийхээр амталж найруулсан идээ
Ижил үг:

ШАНЗ I

ШАНЗ II