ШАНДУУРАЛТАЙ

Хүний ходоод гэдэс бөлбөгөр, юманд дургүй байдалтай.