ШАНДАХ

1. Өөх тос зэрэг хурц, нүнжигтэй зүйл идэж бялуурах; шандуурах: дотор бялайж шандах (дотор бялуурах, дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Дэн, зулын тос ихдэж, гол нь нарийдсанаас гэрэл нь муудах, асахгүй унтрах: зул шандах (зул асахгүй унтрах).

дотор бялайж шандах дотор бялуурах, цатгалдах
зул шандах зул асахгүй унтрах