ШАЛБАЙЛГАХ

1. Юмыг нэвтэртэл норгуулах, шалбагар болгох: хувцсаа норгож шалбайлгах (хувцсаа нэвтэртэл норгох, дэлгэрэнгүй...


2. Шалбааг болгох;
3. Ялбайлгах.