шалан ээрэх
ямар нэг зүйлийг авахаар шалгааж хоргоох