ШАЛАХ I

Шалгаах, шаардах - Гайтай амьтан чинь бас л шалаад салахгүй нь гэв. Д.Мягмар. дэлгэрэнгүй... шалан ээрэх (ямар нэг зүйлийг авахаар шалгааж хоргоох) - Муу ээжийгээ шалан ээрээд байж мэдэх нөхөр шүү гэж санааширсан янзаар ярина. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., асууж шалах (асууж шалгаах) - Хүүхдүүд ч чамайг сонирхож энэ хувцсыг чинь хэн өгөв? Аав чинь өгөв үү? гэж асууж шалгаана. Т.Рэнцэн. Шинэ даваа., гуйж шалах (гуйн хүсэх, шалгаах), нэхэж шалах (салахгүй дагаж шаардах), шалах шалгаах ~ шалгаах шалах [хоршоо] (тасралтгүй асууж нэхэх), шалах шаардах [хоршоо] (шалгааж шаардах).

шалан ээрэх ямар нэг зүйлийг авахаар шалгааж хоргоох
асууж шалах асууж шалгаах
гуйж шалах гуйн хүсэх, шалгаах
нэхэж шалах салахгүй дагаж шаардах
шалах шалгаах ~ шалгаах шалах тасралтгүй асууж нэхэх
шалах шаардах шалгааж шаардах
Ижил үг:

ШАЛАХ II

шалах

шалгааж шаардах

Зочин 2019-09-25 20:10:14