ШААЛУУР II

Шаалж, ховхолж болохуйц, хялбархан шаардаг: шаалуур олс (хялбархан шаардаг, тасардаг олс).

Ижил үг:

ШААЛУУР I