ШААЗ II

Үрлэн сумтай буу: шааз буу (үрлэн сумтай буу).

Ижил үг:

ШААЗ I