ШААГИАН

Шаагих чимээ: борооны шаагиан (борооны шаагих чимээ) - Хүүгийн цангинаа дуун нэгэн үе сонстож, дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт., шаагиан шуугиан [хоршоо] (олноороо бужигнах, шуугих дуу чимээ).

борооны шаагиан борооны шаагих чимээ
шаагиан шуугиан олноороо бужигнах, шуугих дуу чимээ