шаагиан шуугиан
олноороо бужигнах, шуугих дуу чимээ