цээжин дотор түймэр шатавч утааг нь хамраараа гаргах

биеэ барих, хэчнээн уур хүрч байвч түүнээ мэдэгдэхгүй байх