аавын цээж гаргах

нас бага хүүхэд, хаахгар, давлиун зан гаргах