ЧИДУН
/ ургамал /

Ногоон хальс, цагаан цэцэг бүхий, анхилам үнэрт, гавирын язгуурын мөнх ногоон бут мод, үрээс нь тос гаргаж авна, дэлгэрэнгүй...