ЧИГЧИЙЛЭХ

Шүдний завсар орсон юмыг чигчлүүрээр ухаж авах: шүд чигчийлэх (шүдний завсар орсон юмыг чигчлүүрээр дэлгэрэнгүй...