ЧИГЪЯАТАРХИ
/ яриа /

Эцгийнхээ тархи гэдгээс сунжирсан хараалын үг.