ЧИГЭЭТҮРҮҮ
/ яриа /

Эцгийнхээ түрүү гэдгээс сунжирсан хараалын үг.