ЧИГЧЛҮҮР

Шүдний завсар орсон юмыг ухаж авах ухуур: модон чигчлүүр (модоор хийсэн чигчлүүр), ясан дэлгэрэнгүй... (ясаар хийсэн чигчлүүр).