ЧИГЧЛЭХ I

Шүдний завсар орсон юмыг чигчлүүрээр ухах.

Ижил үг:

ЧИГЧЛЭХ II