ЧИГЛҮҮЛЭХ

Чигийг нь хандуулах, чигийг нь зааж өгөх: чиглүүлж өгөх (ажил амьдралынх нь зорилго чигийг нь зааж дэлгэрэнгүй...